NewCelica.org Forum banner
filipino celica owners
1-1 of 1 Results
  1. Australia, New Zealand & Pacific Countries
    just wanted to know kung may mga filipino at kung marunong mag tagalog dito sa nc.org. been posting here for awhile but havnt had the chance to see kung ilan ang mga filipino... mga Noypi, post away -mitch
1-1 of 1 Results
Top